Issue 57: Tokyo Bay Flight Party (results)

Free Flight Precision Dual Line
1
Kazuaki Akimoto
65.60
2
Tadahiko Matsumoto
65.57
3
Masahiko Tanaka
63.60
4
Wen
60.53
5
Mamoru Higuma
56.67
6
Takako Nakai
49.93
7
Hiroshi Takagi
37.63

 

Free Flight Precision Multi Line
1
Katsuji Suzuki
73.20
2
Sadatoshi Tashiro
62.87
3
Mitsuo Akita
50.30

 

Dual Line Individual Ballet
1
John Barresi
80.13
2
Sadatoshi Tashiro
76.00
3
Matsuyoshi Suzuki
75.00
4
Hiroshi Nakano
67.53
5
Jun Takahashi
64.67
6
Toyoyuki Miyamae
61.00
7
Tatsuya Komuro
56.33

 

Multi Line Individual Ballet
1
John Barresi
91.53
2
Toru Hakuhata
82.40
3
Osamu Kojima
80.93
4
Sachie Hakuhata
78.47
5
Toyoo Sakatani
76.67
6
Youko Miyata
75.00
7
Satoru Kitamura
71.20
8
Tatsuya Komuro
66.33
9
Takako Kishi
64.07
10
Keizou Yamazaki
61.73
11
Toyoyuki Miyamae
60.53
12
Yuuko Matsumoto
59.20

 

Dual Line Team Ballet
1
Team Ninja
83.53
2
Team Air-Rex
82.00
3
Akizora
60.93
4
Prominence
55.27
5
Team Niji
53.60

 

Multi Line Team Ballet
1
Karasu
78.60
2
Wind Ripper
76.87
3
The GJ Boys
73.40
4
Team Aile
70.07
5
Rising
68.60
6
Ishikari Kozou
67.67
7
Navy Road
65.73
8
No Revision
38.67

 

Master of Tricks
1
John Barresi
90.00
2
Hiromichi Asakura
85.00
3
Takeshi Uchida
75.00
4
Wong
73.00
5
Hiroshi Nakano
71.67
6
LG
69.33
7
Kazuaki Akimoto
69.33
8
Bell Chiu
65.00
9
Sadatoshi Tashiro
62.00
10
Geary Lai
53.33
11
Tadayuki Matsubara
52.00
12
Norio Iijima
51.67

Return to the Tokyo Bay Flight Party Article